Menu Utama Sijil Teknologi Kimpalan
   
Maklumat Untuk
  Program-program
  Pembelajaran dan Latihan
  Kalendar Latihan
  Bantuan Pembiayaan
  Kelayakan Minima
  Prospek Kerjaya
  Kemudahan
  Pengambilan
   
 
   
PENGENALAN

Kursus Teknologi Kimpalan & Fabrikasi telah diwujudkan pada bulan Januari 1998 iaitu gabungan di antara Kursus Kimpalan Am dan Kursus Fabrikasi Logam.  Kursus Kimpalan Am telah diwujudkan pada januari 1973 dan Kursus Fabrikasi Logam pada tahun 1985.  Tujuan Penggabungan adalah sejajar dengan perkembangan industri semasa.  Kebanyakkan bekas pelatih daripada kursus ini telah menceburkan diri di dalam firma-firma kerja pembuatan pelantar minyak, saluran paip gas, pembinaan kapal, koc-koc keretapi, bengkel kejuruteraan dan perniagaan sendiri.

TEMPOH KURSUS
24 bulan (sepenuh masa)
KELAYAKAN

SPM/SPM(V)  Lulus subjek Bahasa Melayu

KANDUNGAN LATIHAN
Kursus ini menawarkan latihan berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi Kimpalan & Fabrikasi.  Pelatih berpeluang melakukan latihan amali secara berseorangan dan berkumpulan.
SUBJEK TEKNIKAL

Keselamatan Mengimpal

Kaedah Kimpalan Arka Logam Berperisai (SMAW)

Kaedah Kimpalan Arka Tungsten Gas (GTAW)

Menjalankan kerja-kerja "mencari masalah dan pembaikan"

Merancang kerja pemasangan dan pembukaan semula (dismantling)

Berkomunikasi dengan bantuan sistem " data processing"